لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

توزیع بسته های حمایتی به دانش آموزان

....

شركت سحر در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى و تلاش براى ايرانى عارى از فقر فرهنگى، اقدام به توزيع پك لوازم التحرير بين دانش آموزان كشور نموده است. ما باور داريم آينده روشن آنها پاداش حمايت ما خواهد بود.