لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

حضور صنایع غذایی سحر در نمایشگاه ایران مال

....

از شما عزیزان و همراهان شرکت سحر متشکریم که اجازه دادید این بار در نمایشگاه ایران مال میزبان شما باشیم و بتوانیم یک بار دیگر لبخند شما عزیزان را ببینیم .