لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

صبحانه انگلیسی

....

همیشه میگیم کاش می شد رفت تو جنگل یا روستا به دور از شلوغی ها زندگی کردو لذت برد اما هممون می دونیم این امکان هیچوقت فراهم نمیشه شایدم برای همینه که تو هر روز تعطیلی دلمون لک می زنه برای یه طبیعت گردی بی نظیر و لذت بردن از غذاهای آتیشی کنار خانواده. از یه صبحانه عالی تو روز عید تو دامن طبیعت لذت ببرید...