لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

صیانت دریا

....

وقت گذراندن در طبیعت پاک و بدون زباله لذتی است که به راحتی نمی توان از خیر آن گذشت. همه ما کم و بیش تجربه رفتن به طبیعت گردی و روبرو شدن با حجم زیادی از زباله هایی که مردم قبل از آمدن ما در آن مکان به جا گذاشته اند را داشته ایم. انگار به محض دیدن این صحنه زشت، تمام آرامشی که به دنبال آن به طبیعت آمده بودیم از بین می رود. ما در شركت صنايع غذايى سحر هميشه بهترين ها را براى شما خواسته ايم و در راستاى شعار "سحر امانتدار طبيعت" اينبار ميهمان شما در سواحل گيلان بوديم تا با كمك شما پاكى را به طبيعت بازگردانیم.