لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

عیادت کودکان بیمارستان بهرامی

....

 درشلوغی شهر، زندگی، امید و عشق را در خنده ی فرشته ها دیدیم، پس در این راه قدم نهادیم. تمامی کودکان، چه کودکان کار ، چه کودکان جنگ و چه کودکان بیمار و معلول. همه کودکان فرشته اند...
ماهم در شرکت سحر برای شادکردن و دیدن شیرین ترین لبخندهای دنیا برآن شدیم تا با حمایت خیریه کودکان فرشته اند به بیمارستان کودکان بهرامی برویم و برای ساعاتی از غم و رنج این کودکان اندکی بکاهیم و چه زیبا بود شادی کودکانه یشان...

 

کارخانه همدان: شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان سیزدهم، شماره 38 | دفتر تهران: خیابان ولیعصر، خیابان فیاضی (فرشته)، شماره 87، طبقه دوم غربی
: 22669236 (21)+98 | 4383277 (813)+98 | : info@saharfood.com
دانلود کاتالوگ محصولات
دانلود فرم استخدام