لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

کشاورزی ارگانیک و دفع آفات بدون استفاده از سموم شیمیایی

....

شرکت صنایع غذایی سحر در راستای سیاست حفظ سلامتی از مزرعه تا سفره اقدام به استفاده از روشهای نوین کشاورزی در از بین بردن آفات نهاده‌های کشاورزی خود بدون استفاده از سموم شیمیایی و بصورت کاملا ارگانیک نموده است.
ما به سلامت جامعه می اندیشیم
.