لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

1/29
کنسرو سبزیجات مخلوط 380 گرمی
کنسرو سبزیجات مخلوط
وزن خالص: 380g

ارزش غذایی در هر 100 گرم

30.22
kcal
انرژی
0.3
g
چربی
5.4
g
کربوهیدرات
1.18
g
نمک
توضیحات بیشتر

اطلاعات محصول

وزن خالص: 380g

ارزش غذایی در هر 100 گرم

30.22
kcal
انرژی
0.3
g
چربی
5.4
g
کربوهیدرات
1.18
g
نمک